EKONOMİK DURUM

İlçenin ekonomisi genel olarak bağcılık,şarapçılık,balıkçılık ve turizme dayanmaktadır. İlçede ekonomik hayatın tarihi gelişimi incelendiğinde bağcılık,şarapçılık ve balıkçılık başlangıçtan beri sürekliliğini korumuştur. Süngercilik ise daha önceleri bir geçim kaynağı iken günümüzde artık yapılmamaktadır. Son yıllarda turizm ilçe ekonomisinde sürükleyici bir rol oynamaya başlamıştır. Hizmetler sektörü gelişmiş durumdadır.

İlçede özel sektöre ait altı adet şarap fabrikası ve rüzgar enerji santrali bulunmaktadır. Şarap fabrikaları ilçede üretilen üzümlerin değerlendirilmesi ve istihdam sağlaması açısından büyük önem arzetmektedir. Şarap fabrikalarının 6000 ton şarap üretim kapasiteleri vardır ve 63 kişi istihdam edilmektedir. İlçemizde ayrıca birer adet şarap ve reçel imalathanesi bulunmaktadır.

Haftanın çarşamba günleri İlçede pazar kurulmakta olup ancak kış aylarında çok canlı değildir. İlçemizde sadece Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır.

Turizm İlçede 1990'lı yıllardan itibaren gelişmeye ve en önemli ekonomik faaliyet olmaya başlayan bir sektördür. Bozcaada'nın kendine özgü tarihi ve mimari dokusu, doğal yapısı, kalesi, farklı kültürleri birarada barındırması, ada olma özelliği, temiz havası ve denizi ülkemizde turizmin gelişmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmiştir. Turizmin gelişmesinde en önemli etken 1996 yılında Ada'ya arabalı vapur seferlerinin başlamasıdır. Sezonun 2-3 ay gibi kısa olmasına rağmen halkın en önemli gelir kaynağı turizmdir. İlçemizde bulunan 47 otel ile 97 pansiyonun 2200 yatak kapasitesi vardır. Ev pansiyonları ile birlikte toplam yatak kapasitesi yaklaşık olarak 3000'dir. Son yıllarda ilçemize gelen yabancı turist sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir.

Tarım arazilerinde sırasıyla bağcılık, tarla bitkileri, zeytincilik, sebzecilik ve meyvecilik yapılmaktadır.İlçenin temel tarımsal faaliyeti bağcılıktır. Başta çavuş üzümü olmak üzere çok sayıda üzüm yetiştirilmektedir.  Diğer tarımsal faaliyetler aile işletmeciliği şeklinde yapılır ve pazara yönelik değildir.

Balıkçılık, Bozcaada'nın konumu gereği İlçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Balıkların göç yolları üzerinde bulunan Adamız çevresine balık göçleri sırasında irili ufaklı bir çok balıkçı teknesi avlanmaya gelir. Yerli halktan balıkçılık yapanlar daha çok küçük balıkçılardır. Liman Başkanlığına kayıtlı 213 balıkçı teknesi ile 98 kişi profesyonel olarak balıkçılık yapmaktadır. 2004 yılında kurulan Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi'nin 45 üyesi bulunmaktadır. Ada dışından gelen balıkçılar daha büyük teknelerle avlanmakta ve yüksek miktarda deniz ürünü elde etmektedirler. Ada balıkçıları tarafından avlanan balıklar Bozcaada Balık Hali'ne satılmaktadır.