NÜFUS
 
Bozcaada'nın nüfusu 2018 yılı nüfüs sayımında toplam 3 bin 23 kişi olarak belirlenmiştir. Nüfus'un 1685'i erkek 1338'i kadındır.
 
İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımını gösterir kesin rakamlar bulunmamakla birlikte nüfusun  yaklaşık %20'si işçi, memur ve emekli,%14'ü öğrenci,%1'i ticaret erbabı, %20'si tarımsal faaliyetlerle,%25'i turizmle,%5 balıkçılıkla uğraşır. Geriye kalan kısmı ise çocuk, ev kadını, işsiz ve yaşlılardan oluşmaktadır.
 
İlçe nüfusunun yaklaşık olarak %61'i ilköğretim,%17'si ortaöğretim,%11'i yüksek öğretim mezunu, %5'i diplomasız, ,%6'sı okul çağında değildir. İlçede 20'den fazla Rum asıllı Türk vatandaşı yaşamaktadır. 
 
İlçe nüfusu yaz aylarında yazlıkçılar ve turistlerle birlikte 10.000'i bulmaktadır.
 
 
Nüfus tarihi
 
Bozcaada'nın ilk nüfus sayımı Osmanlı döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Bu sayımda Ada nüfusunun 1232 olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet döneminde 1927 yılı nüfus sayımında 1631 olan nüfus, 1985 yılı nüfus sayımında 2030'a yükselmiş ancak 1990 yılı nüfus sayımında 2003'e düşmüştür. 1997 yılı nüfus sayımında 2543, 2000 yılında yapılan son nüfus sayımında 2427, 2007 yılında Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri Tabanı çalışmalarında 2276, 2011 yılı toplam nüfus 2354, 2013 yılı toplam nüfus 2643 kişi olarak açıklanmıştır.